Logo embllma, App icon

Logó bemutása

A logótervezést megelőzően konkurencia felmérést végeztem, hogy meghatározhassam a piacon jelenlévők arculatának jellemzőit és megfelelő módon pozícionáljam a dallam alkalmazás logóját.

A logó kialakításánál egy könnyen felismerhető, egyszerű de nem olcsó hatású megjelenésre törekedtem. Keresetem az a pontot ami egyedivé teszi a számos alkalmazás mellett a koncepciót, úgy hogy közben az aktális branding trendekkel ne menjen szembe.
A logónál, de talán inkább az emblémánál hangsúlyt szerettem volna fektetni, hogy egyértelműen és azonnal kommunikálja a felhasználási területet, anélkül, hogy ismernénk a logotípiát: a hangjegy és a pulzálást megidéző megjelenéssel.

Arányrendszer

A vállalati arculat legmarkánsabb vizuális eleme a logó, amellyel az ügyfelek számos felületen találkoznak és különösen fontos az arculati kézikönyvben foglalt szabályokhoz hű, pontos megjelenítése. A szabályos alkalmazás érdekében az alábbi kritériumrendszer betartása szükséges:

A logó használatakor a fenti ábrán szemléltetett arányrendszert kell alkalmazni. Látható, hogy az ábra egyenlő nagyságú négyzetekből tevődik össze, amelyek egy oldala x-nek felel meg, így egyszerűen kiszámítható az embléma, tipográfia egymáshoz, valamint befoglaló formájukhoz viszonyított arány. Az applikáció ikon aránya a külső félkörívhez viszonyul a stroke miatt azon kb. 50%-al túlmegy.
A logó emblémával és attól külön is szerepeltethető ekkor ügyelni kell a szabadon hagyandó terület arányára:

Az embléma (icon) méretezésének szabályai:

Az arányok megtartásával tetszőlegesen nagyítható, de nem kicsinyíthető kisebbre, mint 5mm.

A logó alkalmazásának szabályai

Az embléma felhasználási terület lévén, ikonként fog leggyakrabban megjelenni, amely az arculat grádientjével használható.
A logó maga a grádienten kívül sötét vagy világos háttérrel is alkalmazható, kivéve az ikon megjelenést..


A logó helytelen használata

A logó helytelen használata, amennyiben együtt van szerepeltetve tilos arányokat megbontatni, tilos a logótípia és az emblémát más aránnyal áthelyezni, tilos ikon esetében arculati színektől eltérőt használni és végül tilos torzítani.